• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

האם לספר במהלך קשר על נפילות באתרים לא צנועים?

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

לצערי הייתה תקופה שנפלתי באתרים לא צנועים, בקריאה של תיאורים כתובים וב"ה לא צפייה בתכנים מצולמים.

ב"ה כבר מספר חודשים שלא נפלתי, אך זו עדיין מלחמה ונסיון בכל פעם לא ליפול. וגם מה שקראתי עדיין משפיע על טוהר המחשבה..

כלפי חוץ אני נראית צדיקה, וכך גם הבחור איתו נפגשת חושב...

האם עלי לספר לו על נפילותי במהלך הקשר, לפני החתונה?

האם לספר לו רק לאחר החתונה?
האם לא לספר לו לעולם?
אני רוצה שבעלי יהיה קרוב אלי נפשית כך שאוכל גם לשתף אותי בקשיים שלי...
 
 

תשובה

שלום.

חיזקי ואימצי בדרך הטובה בה את נמצאת כיום.

לגבי שיתוף במהלך הקשר, לפני החתונה:

א. בשום אופן, אסור לך לשתף את הבחור במה שעבר עלייך! הכתוב אומר: "אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה". ומפרשים חז"ל: אשרי מי שמצניע את נפילותיו.

ב. לפי תיאורך, ממש לא היתה נפילה, אלא רק החלקה קלה, שב"ה, תוקנה על ידך. זה עוד מחזק את דברי, שממש אסור לך לספר.

ג. אם קשה לך לשמור את הדברים, את יכולה לשתף רב, רבנית, או מחנכת שלך, שבפניה תדברי, ויוקל לך.

 

לגבי שיתוף לאחר החתונה:

בעיקרון, נכון לא לספר לעולם. 
אבל יש שני מצבים: 
האחד, בו את חוששת מפני מה שהיה, ומסתירה מפני שלא נעים לך לחשוף חולשה בפני המיועד (אולי...) להיות בעלך. 
במצב כזה, אכן להתמיד, ולא לספר. 
אבל יש מצב אחר, בו חיי הנישואין מתנהלים בדרך המלך, אתם יציבים בהתקדמות, באהבה, ללא חשש נפילה. 
בהסתכלות לאחור, את נזכרת במה שהתרחש בעבר, ומסוגלת לחייך, מתוך בטחון שזה היה, ולא ישוב עוד. 
אין כל פחד או חשש! 
במצב כזה, לא חובה, אבל אפשר לספר, בחיוך, בשמחה, על מה שהיה, ונגוז מעולמך! 
המשך ברכה והצלחה! 

מומלצים