• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אהבה, פינוק ורחמים על הילדים

הרב אליקים לבנון

אהבה - אין משמעותה רחמים. פינוק - במידה. עיקר החינוך הוא ב"עשה טוב", הצבת גבולות כ"סור מרע" - רק כשהילד כבר בשל להבין ומתוך הסבר שהכל מאהבה.

מומלצים