• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

חוברת מלכות וגאולה - האם ניתנת לרכישה?

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב.

אני לומד את סדרת השיעורים של הרב על ספר הכוזרי ובאחד השיעורים הרב דיבר על חוברת "מלכות וגאולה".

האם החוברת ניתנת לרכישה או שמיועדת רק לתלמידי הישיבה? במידה וכן - הייתי מעוניין לרכוש אותה.

בברכה, דנאל.

תשובה

שלום.

אם נותרו חוברות, ניתן לרכוש.

בבקשה, פנה למשרד הישיבה, 029973905, יבדקו אם יש חוברות.

מומלצים