• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת לך לך- כל אחד והניסיון שלו

הרב מרדכי וולנוב

לעולם הקב"ה אינו מנסה אדם בניסיון שהוא אינו יכול לעמוד בו. מטרת הניסיון להעצים אותנו ולהביא אותנו לקרבת אלוקים. לעולם אסור לו לאדם להכניס עצמו לניסיון אלא אם בא עליו ניסיון עליו להתמודד אותו. המדרגה הגבוהה היא לא רק להבין שהניסיון מאת הבורא אלא גם לא להרהר אחר מידותיו ולקבל את הניסיונות באהבה!!

מומלצים