חיפוש לפי קטגוריה

empty label

רבני ישיבת אלון מורה

אכילה בשבת אינה משמינה?!

רבני ישיבת אלון מורה

  • faq

שאלה

האם זה נכון שבשבת אפשר לאכול כמה שרוצים בלי לספור קלוריות או לפחד להשמין בגלל שאוכלים לצורך עונג שבת ?

תשובה

שלום וברכה, אכילה בשבת היא עניין גדול בעבודת ה´. צריכים אנו ללמוד לענג את השבת ע"י אכילתנו (ולא להפך, לענג את עצמנו ע"י השבת),כעין אכילת הכהנים את הקרבנות "כהן אוכל ובעלים מתכפר". ממילא האכילה תהיה במידה, ולא אכילת תאוה ללא גבולות. אפשר להביא פה את דברי בעל המאור הקטן (מגדולי המפרשים על הרי"ף (ד´ תת"ק): "..ויש אומרים כי תקנת רבותינו היא לענג את השבת בחמין, אבל מי שאינו אוכל חמין (-מחמיר ולא מחמם בשבת) צריך בדיקה אחריו אם הוא מין(=כופר), ואם מת - יתעסקו בו עממין, ולהזמין, לבשל, להטמין [ולענג את השבת ולהשמין], הוא המאמין וזוכה לקץ הימין.." (דף טז´ עמ´ ב´ בדפי הרי"ף למס´ שבת). לסיום אביא דבר נוסף בשם סבי ע"ה: בשבת אנו אוכלים כפליים: אחת לנשמה ואחת לנשמה היתרה (נשמה שנתתי בך - חייה, במה? באכילה ובשתיה). אך במוצ"ש, הנשמה היתרה יוצאת והכלוריות נשארות. סיכום: אכילה בשבת משמינה ללא ספק! ובזכות שמירת השבת נזכה לנחלה ללא מצרים. בעז

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים