• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מעשר כספים

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב.

במחשבון מעשר כספים נכנסים כל הוצאות המחיה של הבית (שכ"ד, ארנונה, מזון וכד').

בכל שאר המקומות שבדקתי לא מתחשבים בהוצאות אלו.

איך מיישבים את ההבדלים הללו?

תודה מראש.

תשובה

שלום. אינני יודע מה כותבים אחרים. אבל אם לא נחשיב הוצאות בסיסיות כהוצאות פטורות ממעשר, נגיע לתחשיב אבסורדי.

למשל, משפחה עם 8 ילדים. סך כל ההכנסות מגיע ל11,000 ₪. משלמים משכנתא 1,500 ₪ לחודש. נחייב אותם במעשר, 950 ₪, נותר להם למחיה, 8,550 ₪. הוצאות חשמל, מים, גז, טלפון, ממה יחיו??!!

לכן, אם נוריד את הוצאות המחיה הבסיסיות, לפחות 5,000 ₪, יגיעו לסך 4,500 ₪, ממנו נפחית את ההוצאות על חינוך הילדים, הנחשבים כצדקה, ואז נגיע לחיוב לתת כ100 ₪ למעשר, אולי 200 ₪. זה הגיוני, למשפחה גדולה, הכנסות 11,000 ₪, לתת בין 100 ל200 ₪ לחודש, הגיוני וסביר.

מועדים לשמחה!

מומלצים