• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מעשר כספים

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

במחשבון יש שורה של "הכנסה מהשכרה". יש לי דירה בבעלותי וכן דירה להשכרה. העניין הוא שהמשכנתא החודשית שלי הרבה יותר גבוהה מההכנסה מהשכירות. כלומר, העו"ש שלי יורד כל חודש בכ- 700-800 שקל.

האם בכל זאת אני צריך למלא את החלק הזה במחשבון?

תודה רבה.

תשובה

שלום.

במחשבון יש גם חלק של הוצאות פטורות, ובהם, משכנתא על דירה ראשונה. אצלכם זו משכנתא על דירה נוספת. לכן, את ההכנסות מהשכרת הדירה, יש לקזז מהמשכנתא. כלומר: אם המשכנתא 3000 ₪ לחודש, וההכנסות נטו מההשכרה הם 1500 ₪, אז בסעיף המשכנתא יש לרשום 1500 ₪.

שלחתי למייל שלך גם דף הסבר, ולפי הכתוב שם, את החלק של ההוצאות הפטורות, יש להפחית מההכנסות נטו. לכן בדוגמא שנתתי, יש להפחית 1500 ₪ מההכנסות נטו, ואח"כ לקבוע ממה שהתקבל, עשירית.

אם יש שאלה, התקשרו.

מומלצים