• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

השקעת כסף בחברה המלווה בריבית

הרב אליקים לבנון

האם מותר להשקיע כסף בחברה שמטרתה היא הלוואות בריבית?

שאלה

שלום הרב.

האם ניתן להשקיע כסף בחברה שכל מטרתה היא להלוות בריבית?

הכסף שאני משקיע מחולק להלוואות רבות, והאחוזים שאני מרוויח מגיעים מריבית לחברה.

תשובה

שלום.

א. אם יש לחברה "היתר עיסקא", מותר להיות שותף ע"י השקעה בהלוואות.

ב. איסור ריבית בזמן הזה, עבר שינויים רבים, מאחר וההלוואה נעשית ע"י רישום בספרי הבנק, וגם הפירעון הוא בהעברה מחשבון לחשבון. לכן, גם אם בזמנים קודמים נמנעו מלהשתמש בהיתר עיסקא, כיום, אפשר לסמוך עליו כמעט לכתחילה.

מומלצים