• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב יקי סביר

שאלות

הרב יקי סביר

שאלה

בס"ד למה משה לא עשה ברית מילה בזמן לבנו? 2.למה לפני שמשה הולך למצרים ה´ נגלה אילו ואומר לו כי יכביד את לב פרעה הרי אמר לו דברים אילו במעמד הסנה? 3.האם זה נכון לפרש כפשוטו כי המשיח יגיע על חמורו של משה

תשובה

שלום. 1. לידת גרשם בן משה וציפורה, היתה סמוך לחזרתו למצרים. במסכת נדרים, לא, ב, מסבירה הגמרא שזו היתה הסיבה שמשה לא מל את גרשם. ראה גם אבן עזרא, שמות ד´, כד´. 2. כדי להכין אותו לקושי, שלא יהיה קל להוציא את ישראל ממצרים. 3. כתוב "עני ורוכב על חמור". לא כתוב איזה חמור. וגם זה לא כפשוטו. הרב אליקים לבנון www.yelm.co.il http://www.kipa.co.il/admin/ask_new/login.asp

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים