• israel

empty label

הרב דני לביא

מבוא לפרקי אבות

הרב דני לביא

לפני שניגשים ללימוד מסכת אבות, ישנן כמה שאלות בסיסיות שדורשות מענה: מה עיקר עניינה של מסכת אבות? מדוע היא נקראת כך? למה דווקא היא מתחילה ב'משה קיבל תורה מסיני'? מדוע היא ממוקמת בסדר נזיקין? ולמה נוהגים ללמוד אותה בין פסח לעצרת? שיעור זה הועבר כחלק מזמן קיץ מקוון בישיבת אלון מורה.

מומלצים