• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת ויקרא- סוד הקורבנות והקורונה

הרב מרדכי וולנוב

מטרת הקורבן לקרב אותנו לבורא. ראשית עלינו להביא את הקורבן עם הלב ולא רק כאקט דתי. הקורבן מבטא הכנעה לבורא. ללא הכנעה אי אפשר להתקרב. הכנעה מבטאת ויתור מצד המקריב למען שמו יתברך. המשבר העולמי שאנו חווים היום שובר את כל הכלכלה העולמית. הכלכלה המפותחת הביאה להעצמת חיי תענוגות, הצד הבהמי של האדם הלך והתפתח וככל שהצד הבהמי מתפתח הצד הנשמתי נעשה נסתר. המשבר הנוכחי מחזיר את אור הנשמה למקומה הנכון.

מומלצים