• israel

empty label

הרב נתניאל חייט

הכנה לחג הפסח בהלכה ובאגדה

הרב נתניאל חייט

בחלק הראשון של השיעור הרב עוסק בהלכה בעניין- האם ניתן להכשיר את התנור הביתי לפסח? בחלק השני באגדה (מהדקה ה- 36 בערך) הרב עוסק בעניין- משמעות השורש "ש.מ.ר." החוזר בפסח.

מומלצים