• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אלימות במשפחה

הרב אליקים לבנון

האם נכון לדווח על אב או בעל מכה?

בשנים האחרונות, התפתחה בצדק רגישות רבה לסוגיית אלימות במשפחה. עצם החרדה מהתפתחות מצבי אלימות, נכונה והגיונית. גדולי הפוסקים, לפני כ- 800 שנה ויותר, כבר הביעו עמדה נחרצת בהקשר לכך. המהר"ם מרוטנברג, רבו של הרא"ש, כותב בתשובותיו (חלק ד', תשובה פא, ותשובה תתקכז) שבעל מכה, "יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי, ואף לקוץ את ידו"!

אולם, כל מקרה חייב להבחן לגופו. לעולם אסור לנו להוציא דין מהיר, למשל, על דבר פירוק המשפחה ופירוד בין הבעל לאשה. ההחלטה כיצד להדריך אשה מוכה, או אשה שבעלה מכה את הילדים, חייבת להביא בחשבון טווח ראיה רחב של טובת כל המרכיבים במשפחה. חכמים לימדו אותנו (אבות ב',א'): "הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה". הוראה זו אומרת, לקיים חשיבה רחבה, בלא להסתפק בהשקפה דרך "חור המנעול".

לדוגמא: קל מאד לילד מוכה, להתקשר לתחנת משטרה ולהתלונן על אביו שהכה אותו. תוך דקות יתייצבו השוטרים בביתם, ולעיני האשה והילדים, יעצרו את האב. עד כאן, לכאורה הכל טוב. אולם, במחשבה לטווח ארוך, יש כאן הרס טוטלי של מבנה משפחה. הנה הבן גרם לאביו להיות "שפוט" שלו. ההיררכיה המשפחתית פגה ונגוזה. "אב מכה" מורכב משניים: "אב" ו"מכה". ילדים רבים יבחרו להיות תחת הנהגתו של "אב", הגם שמידי פעם הם סופגים את נחת זרועו. אבל יש להם גם גב תומך בעת מצוקה אחרת שלהם. הם רואים באב, גורם חזק יותר מהם, המסוגל לעמוד מול אחרים המתנכלים להם. כאשר הם זקוקים למימון, האב עוזר להם וכד'. כלומר, אב מכה הוא דגם ודמות גרועים מאד. אבל מלבד היותו מכה, הוא עושה עוד פעולות, אשר חלקן חיוביות וחיוניות לתחושת הבטחון של הילדים.

לעתים, החוק מתערב, בצדק או שלא בצדק, באמצעות "חובת דיווח". אולם, גם החוק משאיר פתח נרחב, כאשר מדובר בתוך הבית. חובת הדיווח קיימת, כאשר בן משפחה ("בעל סמכות") גורם לפגיעה או נזק, גופני או נפשי, לקטין. גם אב המכה את בנו (שזו ודאי פעולה לא טובה), ברוב המקרים אין כל חובה על האמא או על בן משפחה אחר לדווח על כך. גם אם נראה שעלול להגרם נזק לקטין, עדיין יש צורך בהתייעצות לפני שמחליטים לנקוט בצעד כזה, מפני שזו פעולה שאין ממנה חזרה. בשלב הראשון רצוי להשאיר פתח לתיקון המצב בבית, אם ע"י שיחות שבין אשה לבעלה, ואם ע"י התערבות של גורם מכוון, יועץ או מטפל זוגי, רב או מחנך שיש לו השפעה חיובית על המשפחה וכד'.

אם לאחר שמוצה תהליך שיקום ותיקון פנימי של המשפחה, הדבר לא הועיל, והאלימות נמשכת, באופן שאינו מאפשר חיי משפחה תקינים, תמיד קיימת האופציה לפנות בתלונה למשטרה

מומלצים