• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וארא- לא מספיק "להיבהל" מהקב''ה

הרב מרדכי וולנוב

כאשר אדם נמצא בצרה, במצוקה, הוא מוכן לחולל בחייו שיוניים מהותיים, הוא מוכן לשנות הרגלים ולקבל על עצמו קבלות, משום שהוא מרגיש שאין לו מה להפסיד, אך כאשר המצוקה נעלמת ושוב חוזרת התחושה שיש מה להפסיד, יחד עם התחושה- חוזר בו האדם מדיבורו.

מומלצים