• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד דודקביץ'

שמרנות מול התחברות ותרבות

הרב דוד דודקביץ'

שיעורו של הרב דוד דודקביץ'- רב הישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל לקראת ימי השובבי"ם. שיעורים שהועברו בישיבה לקראת ימי השובבי"ם.

מומלצים