• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

רבני ישיבת אלון מורה

מעוז צור.

רבני ישיבת אלון מורה

שאלה

שלום וברכה, מידי שנה אנו שרים את השיר המפורסם "מעוז צור ישועתי" כמידי שנה שרתי את השיר, אך פתאום תפסתי את עצמי שואלת את עצמי- מה זה השיר הזה בכלל? נראה שהמשורר כותב בכל בית חתיכת היסטוריה. בה הוא מכיל איזשהוא כאב בתחילת בית ועזרה מאלוקים בכל סוף בית... הייתי שמחה לדעת מה הכותב רוצה באמת להעביר לנו בשיר הזה? מה כ"כ מיוחד בו שהוא נבחר שישירו אותו אלפי יהודים מידי שנה..

תשובה

שלום רב! הפיוט "מעוז צור" אכן עוסק בהיסטוריה של עם ישראל. ליתר דיוק, בנקודה שחורזת את כל מהלך עם ישראל מאז השעבוד בארץ מצרים ועד ימינו אנו. מחבר הפיוט (מרדכי המוזכר באקרוסטיכון של הפיוט) נוגע בסוגיית המלכויות, שמלכו ושלטו לאורך ההיסטוריה בעם ישראל. הבית הראשון עוסק בפנייה אל הקב"ה. בפנייה זו אנו מבקשים להודות לקב"ה ולשבחו וכן מצפים לבניין בית המקדש(תיכון בית תפילתי). יש שאומרים שהבית הזה מדבר על ישועת היהודים שנתבקשה בזמן "מסעות הצלב". לאחר מכן ממשיך המחבר לכתוב על 5 מלכויות: מצרים בבל פרס יוון ואדום. הבית השני עוסק בשיעבוד מצרים.בהתחלה מוצג כל מצב השיעבוד תחת מלכות מצרים.מלכות עגלה היא מצרים המכונה "עגלה יפיפייה".לבסוף הישועה ע"י יד ה´ הגדולה ביציאת מצרים.הופעת עם ישראל לראשונה היא אותה סגולה המוזכרת בבית. הבית השלישי מדבר על בבל.בתחילה מוזכר בניין בית המקדש(דביר קודשו) אך גם שם לאחר 410 שנים הגיעה מלכות בבל והחריבה אותו.מוזכרת הגלות והעבודה תחת זרים עד כמעט אובדן מוחלט. ולבסוף הישועה שבאה לאחר 70 שנה של גלות. הבית הרביעי מדבר על מלכות פרס. בתחילה מוזכר המן ובקשתו ואיך הכול נהפך לרעתו לבסוף."ראש ימיני" הוא מרדכי אשר הביא להכרתתו של המן ובניו. הבית החמישי מוקדש ליוון. בהתחשב שפיוט זה מושר בחנוכה, תוכן הבית די מובן. הוא מתאר את החורבן ע"י היוונים בבית המקדש ונס מציאת פך השמן וקביעת ימי החנוכה. לבסוף מוזכרת מלכות אדום.אומה זו הרשעה היא החזקה מכולן, ואין אנו מסוגלים לראות את סופה("כי ארכה לנו השעה ואין קץ לימי הרעה")לכן אנו מבקשים מהקב"ה שכביכול יחשוף את זרוע קודשו ויקרב את קץ הישועה. מחבר הפיוט רצה להראות בפיוט סקירה כללית על 4 המלכויות הידועות וכן מצרים אשר שלטו בעם ישראל והישועה שבאה מהם לבסוף. הייחוד שבו, הוא המעבר המהיר והמקיף על ההיסטוריה הישראלית וההשגחה אשר פקדה את עם ישראל לאורך הדורות. הפיוט אמנם מושר בחנוכה אך הוא מכניס אותנו למהלך של ראיית היד האלוקית המשגיחה עלינו בצורה מתמדת דרך הטבע או ע"י ניסים. שנזכה במהרה לגאולה שלימה ברק

מומלצים