• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ילדים חילונים נשואים

הרב אליקים לבנון

האם להזמין ילדים חילונים לשבת?

שאלה

שלום כבוד הרב,

יש לנו בת נשואה, שקצת התרחקה משמירת תורה. בפנינו, בעלה והיא לא מחללים שבת, אבל אנו יודעים שהם לא שומרים. לי כאמא, קשה מאוד להזמין אותם לשבת, כי אני יודעת שיגיעו ברכב, או שבאמצע שבת יחזרו ברכב לביתם. אני בדילמה: אם לא נזמין אותם, הקשרים יתנתקו. אם נזמין, אני מרגישה את עצמי שותפה לעבירה. אני רוצה לשוחח איתם ולומר להם כמה תמכנו בהם כל הזמן, וכמה זה קשה לי, אולי זה יעזור.

תשובה

את מציגה בשאלתך שתי בעיות: השאלה ההלכתית, האם מותר לכם להזמין אותם לשבת, והדילמה הרגשית.

לעניין ההלכה: אל תזמינו אותם לסעודות היום בשבת, אלא תמיד לסעודת ליל שבת. הודיעו להם שהם מוזמנים לכל השבת, יש אוכל, יש מקום לישון. כלומר: מבחינתכם, הם איתכם כל השבת. אם יחליטו באיזה שהוא שלב ללכת, לנסוע, זו אינה אחריותכם. אם כן, פתרנו את הנושא ההלכתי, ואינך צריכה להרגיש כשותפה לדבר עבירה.

ובשאלת ההתייחסות הכללית למצב בו בתכם ומשפחתה אינם הולכים בדרככם. זה ודאי גורם לצער גדול, להרגשת כשלון בחינוך, ובודאי אתם מוכנים לעשות הכל כדי שישובו לדרך הטובה. השאלה היא, מה נכון לעשות, ובעיקר מה לא נכון.

כלל גדול, שלהורים קשה לקבלו כי הוא כואב אבל הוא אמיתי: בנים לא משנים את דרכם למען ההורים, וגם לא כתוצאה מתמיכה כלכלית או אחרת של ההורים. מאוד שגרתי שבן או בת יאמרו להוריהם: הורים יקרים, בחרנו בדרך חיים שונה משלכם, אנו מודים לכם על כל עזרה שנתתם לנו, ואנו שותפים לצערכם על הבחירה שלנו, אבל לא בגלל זה נשנה דרך. אם אתם רוצים לעזור, תמשיכו ונודה לכם. אם תפסיקו, נבין אתכם. (דרך אגב, זה יכול להאמר ע"י בנים שפרשו מהדרך, וגם להפך, בנים שחזרו בתשובה...) המסקנה היא, שאין סיכוי לשנות ע"י שיחה עמם.

אולם אני חושב שהדילמה שלך היא בעייתית. למעשה, את קרועה בנפשך, ואת שואלת את עצמך: להזמין לשבת או לא להזמין. בכל צד יש משהו גרוע. נזמין, יחללו שבת. לא נזמין, נגרום לנתק. (למרות שמבחינה הלכתית אין בעיה, את רשאית לומר, שלך באופן אישי יש בעיה עם חילול השבת). מצב כזה של ספק בנפש הוא  הגרוע מכל. עשי חשבון עם עצמך, והחליטי מה יותר קשה לי. האם קשה לי הניתוק או קשה יותר חילול שבת.

אם חילול השבת גובר, אמרי להם באומץ ובהחלטיות, שאת מאוד אוהבת אותם אבל את מבקשת שלא יבואו כלל לשבתות, מפני שזה קשה לך ואינך יכולה לעמוד בעומס הנפשי. אם הניתוק קשה לך, הזמיני אותם לשבת, עם כל הלב ובלי ספקות.

אם תהיי החלטית, לכאן או לכאן, יש סיכוי שבעתיד ישובו להיות ככל המשפחה!

מומלצים