• israel

empty label

הרב יקי סביר

הפנימיות של ברכות ההדלקה

הרב יקי סביר

בכל פעם אנו מברכים להדליק נר ושעשה ניסים אך מה בעצם המשמעות של זה? שיעורו של הרב יקי סביר שליט"א לקראת החג הקרב ובא.

מומלצים