• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

המכון לחיי המשפחה

טהרת משפחה

המכון לחיי המשפחה

שאלה

אם אני רואה קבוע בתאריך ז בחודש האם זה אומר שיש לי ווסת קבועה

תשובה

אשה שראתה שלוש פעמים מדי חודש, בתאריך זהה ובאותה עונה (עונת יום או עונת לילה), היא בעלת וסת קבוע ליום החודש.

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים