• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

המכון לחיי המשפחה

לדחות טבילה

המכון לחיי המשפחה

שאלה

לרב שלום יש לי חתונה של אחות ביום שאישתי צריכה לטבול , אהם מותר לדחות את הטבילה?

תשובה

נכון וראוי שתטבול האשה מיד בסיום שבעת הנקיים ולא תדחה את טבילתה אם רוצים בני הזוג לדחות את הטבילה (ולא מחמת סיבות של מה בכך), יכולה האשה (בהחלטה משותפת של שניהם!) לטבול במועד אחר

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים