• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

המכון לחיי המשפחה

סמוך לשקיעה

המכון לחיי המשפחה

שאלה

לרב שלום בדקתי סמוך לשקיעה בדיקת הפסק טהרה, האם עלה לי?

תשובה

לכתחילה, זמן בדיקת הפסק הטהרה צריך להיות "סמוך לבין השמשות", דהיינו החל מ- ½ השעה שלפני השקיעה ועד לזמן השקיעה. בדיקה שנעשתה לאחר השקיעה נחשבת כשייכת ליום הבא, ויש להמתין יום נוסף כדי למנות שבעה נקיים שלמים.

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים