• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

המכון לחיי המשפחה

הפסק טהרה חוזר

המכון לחיי המשפחה

שאלה

לרב שלום וברכה כמה פעמים אפשר לחזור על הפסק טהרה באותו יום כדי שיצא נקי ויחשב לי כהפסק?

תשובה

אפשר לחזור ולבדוק כמה וכמה פעמים, עד שתצא בדיקה נקיה ממראה דמי והיא תשמש כבדיקת הפסק טהרה, אך יש לזכור שבדיקות רצופות וסמוכות זו לזו עלולות ליצור יובש באותו מקום ולגרום לדימום מפצע. בשל כך, כדאי להמתין לפחות חצי שעה בין בדיקה לבדיקה (וכן בין הרחיצה לבדיקה).

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים