• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הענשת ילד ע"י המורה

הרב אליקים לבנון

כיצד נכון להעניש ילד שמפריע בשיעור?

שאלה

שלום כבוד הרב,

ע"פ השקפתו החינוכית של הרב בעניין הענשת ילדים ע"י מוריהם בביה"ס ,נכון יהיה להוציא ילד שהפריע מכיתתו, ולהעביר אותו לשיעור אחר בכיתה אחרת שלא ע"פ גילו? והאם יש לחלק בזה ע"פ חומרת המעשה או גיל הילד? 

תשובה

שלום!

ילד מפריע בכיתה יש לכך שני היבטים:

האחד - דרך לא טובה מבחינה חינוכית.

השני - הפרעה לכיתה ללמוד.

בראש ובראשונה יש לדאוג שהכיתה תוכל ללמוד באין מפריע, ומשמעות הדבר להוציא מהכיתה את הגורם המפריע. לא כענישה אלא כ"הגנה עצמית".

ומכאן לענין החינוכי.
אם הילד ישוטט מחוץ לכיתה הוא עלול שוב להפריע. ממילא, צריך לדאוג לכך שיהיה עסוק. הדרך הכמעט יחידה להעסיק אותו היא ע"י הכנסתו לכיתה אחרת. כמובן שאם ייכנס לכיתה גבוהה יראה בכך פרס. על כן אין מנוס מלהכניסו לכיתה נמוכה. 

עד כאן - הכל עדיין בגדר התגוננות. הריוח הצדדי מכך הוא שהילד יפסיד מהתנהגותו השלילית. ואם מטרתו היתה למשוך תשומת לב (שזה בדרך כלל הרקע להפרעה).הנה הוא ניזוק מכך מחמת הבושה. ודאי שלא על כל הפרעה מוציאים מהכתה, או מעבירים לכיתה נמוכה. זה בגדר "שודא דדייני", אומדנא של המורה, האם הגיעה העת לנקוט צעד קיצוני כזה.

                                                                   

מומלצים