• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב יקי סביר

גזל ?

הרב יקי סביר

שאלה

ב"ה שלום רב, אדם שחייב לי כסף לא החזיר לי אותו מזה זמן רב, אני כבר ויתרתי על כסף זה. ושאלתי היא - האם האדם שחייב לי כסף עבר על גזל?

תשובה

שלום וברכה אדם שגזל כסף או דבר אחר, צריך לעשות שני דברים (אם הוא רוצה לשוב מחטאו ולהיות זכאי בדינו). האחד, להחזיר את מה שגזל למי שהוא גזל ממנו. והדבר השני הוא לחזור בתשובה על החטא, כלומר, להתוודות על חטאו, להתחרט חרטה גמורה על מה שעשה ולקבל על עצמו לא לעשות זאת שנית. אם הוא גם שב בתשובה וגם החזיר את הכסף, או דיבר עם הנגזל והנגזל מחל לו על הגזילה, אז תשובתו שלימה. במקרה שאת הצגת בשאלתך, לא היה גזל. האדם ההוא קיבל את ההלואה ממך בהסכמתך. אמנם כאשר הוא לא החזיר את הכסף, נוצר מצב חדש, בו הוא חייב לך כסף, והוא חייב להחזירו. אך אם את ויתרת על החוב, כפי שכתבת, הוא לא צריך עוד להחזיר את הכסף. מי שלווה כסף ולא החזיר, נקרא רשע, כלומר עבר על איסור מן התורה, כי מהתורה אדם חייב להחזיר חוב כספי. כל עוד הוא לא מתחרט על מה שעשה ולא מקבל על עצמו לא לעשות שוב ומתוודה, תשובתו אינה שלימה. כל האמור לעיל הוא לא בתחום אחריותך, זה דברים שהלווה צריך לעשות בעצמו. חנוכה שמח וחודש טוב יעקב סביר

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים