• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

פתיחה למלאכת בונה

הרב אליקים לבנון

קווים כללים ומרכזיים בהגדרת מלאכת בונה והסבר מעשי ע"י דוגמאות מחיינו. - משנה ברורה סימן שיג

מומלצים