• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב יקי סביר

הדלקת נרות בחנוכה

הרב יקי סביר

שאלה

שלום רב! אנו זוג צעיר (ללא ילדים) ומוזמנים מדי ערב למסיבה משפחתית במקום אחר. זמן המסיבה הוא כזה שלא נוכל להיות בבית בזמן הדלקת נרות. מתי ואיפה עדיף להדליק: 1. במקום בו נהיה בזמן צאת הכוכבים ונשהה בו חצי שעה. 2. במקום המסיבה בו נשהה כל הערב 3. במקום הלינה אליו נגיע בשעה מאוחרת. (אופציה מס 1 לא תהיה קימת תמיד) תודה רבה!

תשובה

שלום וברכה מצות הדלקת נר חנוכה היא בלשון חז"ל "מצוה איש וביתו". כלומר, בבית שהוא איננו הבית שלך, אי אפשר להדליק.לכן, אופציות 1. 2. אינן רלונטיות. אתם לא גרים שם. האפשרות השלישית, כלומר המקום בו תלונו בלילה, הוא המקום היחיד בו אתם יכולים להדליק מבחינה הלכתית. עדיף להשתדל להגיע לשם סמוך לשקיעה, או ממש בשקיעה, להדליק ואח"כ לצאת למסיבה, ובסוף המסיבה לחזור ללינה במקום בו הדלקתם. אם זה לא אפשרי, ניתן לדחות את ההדלקה לשעת הלילה בה תגיעו למקום הלינה. יש אפשרות נוספת, הואיל ויש לכם לגבי מקום הלינה דין של "אכסנאים", ניתן לבקש ממי שמדליק נרות במקום בו תלונו, שיכוון להדליק גם עבורכם, כי אתם מתאכסנים שם, ותתשתפו בפרוטה בעלות הנרות או השמן. מבחינה הלכתית זו האפשרות המומלצת, אבל אז אתם מפסידים את החוויה המשפחתית של הדלקת נרות שגם היא חשובה, לכן תחליטו בעצמכם. חנוכה שמח יעקב סביר

מומלצים