• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הכשרת כלים

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
חיילים המגיעים לבסיס / מוצב ללא השגחה כשרותית מסודרת, כיצד עליהם להכשיר את הכלים במטבח?

תשובה

הכשרת כלים בד"כ יכולה להיעשות בשתי דרכים: הגעלה במים רותחים או ע"י ליבון קל.
כלי מתכת - אפשר להכשירם באחת משתי הדרכים הנזכרות, או בהגעלה במים רותחים או בליבון קל.
כלי פלסטיק - יש לנקות אותם משאריות ולהכשיר במים רותחים.
כוסות - אין צורך להכשיר, אלא רק לנקות אותם היטב משאריות.

מומלצים