חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני הדלקת נרות חנוכה בצבא

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
מה מוגדר 'בית' של אדם שבעקבותיו הוא מתחייב בנר חנוכה?
♠ אוהל גדול – 'אוהלי 11/12'.
♠ אוהל סיירים.
♠ מגנן [אזור שהיית טנקים / חיילים, מתוחם ע"י סוללות עפר].

תשובה

"מצוות חנוכה - נר איש וביתו" (מסכת שבת דף כ"א ע"ב).
אדם חסר בית, אין לו היכן להדליק נר חנוכה. הוא מברך על ראיית הנרות ברכת 'שעשה ניסים', וביום הראשון מברך גם ברכת 'שהחיינו', אבל את ברכת 'להדליק נר של חנוכה' אינו יכול לברך.
יתרה מזו: גם ההדלקה בבית הכנסת, שלכאורה הוא 'בית', אינה אלא ממנהג, ואין יוצאים בה ידי חובת הדלקה. גם מי שהדליק ובירך בבית הכנסת, חוזר ומדליק בביתו בברכה.
לכן:
♠ חייל שנמצא בחנוכה בביתן או במבנה, חייב בהדלקה בפתח המבנה או בחלון.
♠ אם יש איסור להדליק במבנה, מחשש לשריפה, צריך לאתר ולייחד מקום בחדר האוכל [רצוי בפתח, אבל אפשר גם בתוך חדר האוכל], ושם ידליק האחד בברכה ויפטור את כל החיילים.
♠ חיילים המתגוררים באוהל גדול, שאפשר להיכנס ולצאת ממנו בפתח הגבוה מעשרה טפחים [כ- 80 ס"מ], ידליק אחד מהם בפתח האוהל, ויפטור את כולם.
אם יש רוח, יכול להדליק גם בתוך האוהל.
♠ אהל סיירים, שאין לו פתח גבוה לפחות עשרה טפחים, אינו נחשב בית.
♠ גם מתחם מוקף מחיצות, אינו בית ואין בו חובת הדלקה. ולכן למשל חיילים שנמצאים במגנן טנקים, לא ידליקו נרות חנוכה.
♠ במקום בו יש ריכוז של חיילים אפשר להדליק הדלקה כמו בבית הכנסת, משום 'פרסומי ניסא'. רצוי לארגן מנין למנחה או ערבית, ואחרי מנחה, או לפני ערבית, ידליק חייל אחד בברכה.
אם לא הדליקו לפני, אפשר להדליק גם אחרי ערבית.
♠ חייל שעלה מהשטח לבסיס, גם אם הדליקו בשטח הדלקה משום 'פירסומי ניסא', ידליק שוב בחדר או בחדר אוכל, בברכה, כי שם עיקר המצווה.

מומלצים