חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ניקיון עגלות חימום בשבת

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
האם מותר בשבת לנקות את עגלות חימום האוכל, כאשר הן מחוברות לחשמל? ניקיון העגלות נעשה על ידי ניגובן בסמרטוט או נתינת מעט מים וגריפתם.

תשובה

משום החשש שמחוברות לחשמל:
העגלות, כאשר הן מחוברות לחשמל, אינן מוקצה.
כך פוסק הרב משה פיינשטין, ונזכרת סברא זו גם בדברי הרב זצ"ל.
משום חשש איסור סחיטה:
בסימן ש"ב סע' י"א כותב המחבר, שמותר לקנח ידו במפה הקשה, למרות שהמפה סופגת מים.
המשנ"ב בס"ק נ"ז כותב, שמותר גם בסמרטוט שאין מקפיד עליו, כלומר, שלא יבוא לסחטו.
וכן כתב המשנ"ב בסוף ס"ק נ"ט, שבסמרטוט מיוחד (המיועד לניגוב) שאין מקפיד עליו לסוחטו - מותר לנגב.
נמצא: אסור להרטיב סמרטוט לצורך הניקוי, אולם אם יש סמרטוט לח (שאינו ספוג) המוכן לכך, מותר. וכן מותר להשתמש במגבון לח, מגבת נייר תלושה וכד'.
משום חשש הכנה מקודש לחול:
אם ניקוי עגלות החימום הוא לאחר סעודת הבוקר שאחריה אין עוד שימוש בהן בשבת, אם מדובר רק בהעברת סמרטוט, ואין ליכלוך דבוק, זה לא בגדר תיקון ומותר. אבל, אם השאלה היא על נקיון ממש, אם כן, כשם ששטיפת כלים מותרת רק לכלים שישתמשו בהם באותה שבת, כך הדין הוא בעגלות חימום, שאם לא ישתמשו בהם באותה שבת, שטיפה שהיא תיקון (מעבר לסמרטוט לח), אסורה.

מומלצים