• israel

empty label

הרב נתניאל חייט

כיצד לגשר על הפער בין יוה''כ לשאר השנה?

הרב נתניאל חייט

מה עושים עם הפער בין ההרגשה שלנו ביוה"כ לשאר השנה? האם אנו רק מתחזים ביום הכיפורים?

מומלצים