empty label

הרב אליקים לבנון

תקציב חודשי ועזרה מההורים

הרב אליקים לבנון

ניהול התקציבים של המשפחה על מנת שלא להיות נתמך. נתינת צדקה למי שלא יודע לכלכל את עצמו.

מומלצים