• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

תקציב חודשי ועזרה מההורים

הרב אליקים לבנון

ניהול התקציבים של המשפחה על מנת שלא להיות נתמך. נתינת צדקה למי שלא יודע לכלכל את עצמו.

מומלצים