• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

השתמשות בזכויות שהמדינה נותנת גם לאשתי

הרב אליקים לבנון

שאלה

כעובד מדינה אני זכאי לקבל מכשיר פלאפון בליסינג. מדובר במכשיר בינוני לא מהדגמים המשוכללים. יש כבר ברשותי מכשיר טוב שרכשתי באופן פרטני בו אני הכנסתי סים של העבודה (מותר לעשות כך). האחראי על מערך הטלפונים אצלנו במשרד שלי הציע שאמשיך להשתמש במכשיר הפרטי (עם הסים של העבודה) ואקח המכשיר בליסינג עבור אשתי "כמו שהרבה עושים". אולם לכאורה זה נוגד תנאי אחזקת מכשיר הליסינג שכן מצהירים שם: "ידוע לעובד כי המכשיר הינו בבעלותה של פלאפון תקשורת בע"מ והוא מושאל לשימושו הפרטי והאישי בלבד." האם לפי ההלכה יהיה לי מותר לתת את המכשיר לאשתי?

תשובה

שלום, יפה שאלת, מפני שאם אתה מקבל מכשיר, וחותם שהוא לשימושך, אכן, אתה צריך להשתמש בו. אבל כפי שאמר האחראי במשרד, "כולם עושים". זה לא היתר (עין בסיפור של ר´ יהושע, במסכת דרך ארץ רבה, פרק שישי, על תינוקות שניצחה אותו: "דרך שכבשוה ליסטים שכמותך"! מה כן יש בכך? הרי מקום העבודה יודע, שלא יוכל לפקח על השימוש במכשיר. ההתניה, שרק אתה תשתמש היא, כדי להשיג את הסכמת משרד האוצר, לחלוקת מכשירים חינם. א"כ, גם המשרד, לא באמת מתכוון ברצינות לכך. שאם לא כן, אחת לכמה חודשים היה עושה בדיקה, מי מהעובדים אינו מחזיק במכשיר, ודורש אותו חזרה. לכן, למעשה, אפשר לקחת, ולהעביר לאשתך. לא למכור! הרב אליקים לבנון www.yelm.co.il

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים