• israel

empty label

הרב דוד אמיתי

חיזוק בלימוד תורה ושאיפה לגדלות

הרב דוד אמיתי

שיעור חיזוק בנושא לימוד תורה וחיזוק השאיפות בתורה ובקודש. שיעור מעצים ומחזק במיוחד! קבלת תורה מחדש זה חידוש השאיפות כל הזמן כמו דג בנהר. בנהר יש הרבה זרמים, רק צריך לעמוד בעוצמה ולשאוף קדימה.

מומלצים