האם לפי חזון המחנות של הראי"ה קוק, מותר לשתות חלב אך אסור לאכול מוצרי חלב?