מעסיק סירב לקבל עובד לעבודתו. יש בזה בעיה? צריך לבקש את סליחתו? ובכלל, האם יש מקום להתאכזב כשציפית למשהו מאחרים?