האם מותר לשאוב חלב בשבת על מנת שיהיה לפג די חלב גם לאחר מכן?