empty label

הרב אליקים לבנון

איך שבים??

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

לרב שלום. התחלתי לערוך את הוידוי המפורט לקראת יום כיפור, וככל שאני עובר מאות לאות, אני מבין שלא יספיקו לי לא עשרה ימים וגם לא מאה ימים (ככל הנראה) להצליח אפילו לתכנן איך עושים תשובה (כלומר, למצוא תחבולות כפי שכותב המסילת ישרים) על כל הרשימה הארוכה הזאת של העבירות בוידוי...מה עושים?? איך עומדים לפני הקב"ה ביום כיפור כשאני רואה שאפילו לא נגעתי בקצה הקצה של התשובה? תודה!

תשובה

שלום, אין לך דבר העומד בפני הרצון! הקב"ה רואה ויודע מחשבות. לכן, למעשה: בחר לעצמך פרט אחד, מדברים שהנך יודע שנכשלת בהם. עליו תחשוב, ובו תתקן את רצונך ביו"כ. יתר הפרטים, אמור בפיך, פשוט לקרוא, ולדעת שיגיע יום וגם אותם תתקן. שנה טובה! ברכה והצלחה!

מומלצים