empty label

הרב אליקים לבנון

תפילה בציבור

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום וברכה שמי ס´ גר בכפר קטן בחו"ל יש בי‎"כ סמוך אבל יש מניין רק ביום כיפור השאלה: אם אני מרכיב מכשיר האזנה לבי"כ בעיר הקרובה כדי שאוכל להאזין בשעות התפילה לציבור המתפללים האם יצאתי ידי תפילה בציבור?‏

תשובה

שלום. הרעיון הוא רעיון מעניין. אבל מבחינה הלכתית, רק קשר עין, "מקצתם רואים אלו את אלו", מצטרפים למנין. קשר שמיעה, ובודאי לא שמיעה אלקטרונית, שאינה שמיעת קולם של המתפללים, אינו יכול להחשב כקשר, לענין הצטרפות לתפילה במנין. בעז"ה, הקב"ה יזכה אותך לעבור למגורים בסביבה יהודית חיה וחמה! 

מומלצים