טומאת לידה באה בעקבות החיבור בין הגוף לנשמה. החיבור הזה טומן בתוכו קושי גדול לנשמה, אך טומן בתוכו גם פוטנציאל גדול לעלות למעלה מן המלאכים. חובתנו לתחזק כל הזמן את הצד הרוחני ולשעבד את הגוף לרוח ולא להניח לרוח להשתעבד לגוף.