בין כסה לעשור, התכנסו יחד - רבנים, תלמידים, בוגרים, חיילים וידידים, כולנו כבנים - לערב הוקרה והודיה, למו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א, במלאות לו 70 שנים