מי שלא יודע לעצור בזמן, אז ברגע האמת כאשר הוא יצטרך לעצור הוא לא יצליח. יש זמנים שטוב לכעוס, אלא שצריך להשתמש בו באותו הרגע, כי אם נאחר אותו, הוא כבר לא יפעל את פעולתו הטובה.