שיעורי הרב מרדכי וולנוב בפרשת השבוע - אורחות חיים ומוסר ע"פ פרשת השבוע.