הקשר בין מצוות מינוי המלך בישראל לתהליכים ולתשובה המיוחדת של חודש אלול.