פירושו של ר' לוי יצחק מברדיטשב למילים "אלי ציון ועריה כמו אישה בציריה"