מספר שאלות לגבי תפיסות הגאולה השונות אשר חלו אצל אבותינו הרוחניים.