התבוננות בברכת יעקב לבני יוסף - מדוע עד היום מברכים את הבנים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"?