כיצד ניתן ללמוד תורה גם כאשר אנו נאלצים ללמוד מהבית ולרוב ללא חברותא? כיצד נשתמש בזמן הזה כהזדמנות להכין את עצמנו ללימוד תורה גם לאחר הישיבה? שיעור זה מועבר כחלק מזמן קיץ מקוון בישיבת אלון מורה.