הלכות יום הכיפורים והימים שבין יוה"כ לסוכות כולל הזמנים לשנת תש"פ, מאת מו"ר הרב אליקים לבנון.