לכל צום יש את הטעם שלו, כמו שיש לכל חג את הטעם שלו. מה טמון בתענית צום גדליה ועל מה אנו צריכים לחזור בתשובה דווקא ביום הזה?