סדרות שיעורים

מבית מדרש

הלכות טלטול והעברה מרשות לרשות